top of page

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

PRIVACYBELEID

ADC Montagewerken nv ADC Montagewerken nv, gevestigd aan ADC Montagewerken nv
Paviljoendreef 9
2970 ‘s-Gravenwezel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.adc-montagewerken.com/ ADC Montagewerken nv
Paviljoendreef 9
2970 ‘s-Gravenwezel +32 3 653 53 57

Filip Beeldens is de Functionaris Gegevensbescherming van ADC Montagewerken nv Hij is te bereiken via filip@adc-montagewerken.eu Persoonsgegevens die wij verwerken
ADC Montagewerken nv verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via INFO@ADC-MONTAGEWERKEN.EU, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ADC Montagewerken nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– ADC Montagewerken nv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
ADC Montagewerken nv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ADC Montagewerken nv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ADC Montagewerken nv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar INFO@ADC-MONTAGEWERKEN.EU. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ADC Montagewerken nv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ADC Montagewerken nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via INFO@ADC-MONTAGEWERKEN.EU

Politique relative aux cookies

Ce site web utilise des cookies.

Un cookie, c’est quoi ? 

Un cookie est un petit fichier composé de lettres et de chiffres qui sont envoyés vers votre ordinateur quand vous consultez un site web. Le cookie contient un code unique permettant au site web de reconnaitre un utilisateur sur base de l’appareil utilisé. Lors de la prochaine visite sur le site web, sur base des cookies, celui-ci retiendra vos préférences (par exemple la langue, les entreprises favorites, les dernières recherches…). Les cookies s’assurent que l’interaction entre l’utilisateur et le site web se déroule le plus facilement et le plus rapidement possible. Grâce à l’usage de cookies, le contenu de la publicité sur un site web est plus adapté à l’utilisateur puisque cela peut être ajusté selon des préférences personnelles. 

Quels cookies sont utilisés et à quoi servent-ils ?

"Cookies essentiels"

Les cookies essentiels sont nécessaires pour pouvoir utiliser les fonctions du site web correctement. Sans ces cookies essentiels, le site web ne fonctionnera pas bien. 

 

« Cookies Marketing »

Les cookies Marketing sont des cookies tiers utilisés pour suivre les utilisateurs quand ils visitent différents sites web. Leur but est d’afficher des pubs adaptées à l’utilisateur individuel. Ces publicités ont plus de valeur pour les publicitaires.  

 

"Cookies fonctionnels"

Les cookies fonctionnels sont utilisés pour retenir sur le site web les informations de l’utilisateur comme par exemple la langue. 

 

"Cookies analytiques"

Les cookies analytiques nous aident à comprendre comment les utilisateurs se comportent avec notre site web, repérer les fautes et proposer des analyses globales plus performantes. 

Aperçu des cookies

Cookies essentiels

JETON XSRF 

But : utilisé pour des raisons de sécurité 
Durée : Session

 

hs 

Objectif : Utilisé pour des raisons de sécurité
Durée : Session

 

svSession 

Objectif : utilisé dans le cadre de la connexion de l’utilisateur
Durée : 2 ans

 

SSR-caching  

But : utilisé pour indiquer à partir de quel système s’affiche le site web  
Durée : 1 minute

 

_wixCIDX 

But : utilisé pour contrôler et débugger le système 
Durée : 3 mois

 

_wix_browser_sess 

But : utilisé pour contrôler et débugger le système 
Durée : Session

 

Consent-policy  

But : utilisé pour les paramètres du banner de cookies 
Durée : 12 mois

 

smSession 

But : utilisé pour identifier les membres connectés au site 
Durée : Session

 

TS* 

But : utilisé pour des raisons d’antifraude et de sécurité  
Durée : Session

 

bSession 

But : utilisé pour la mesure d’efficacité du système  
Durée : 30 minutes

 

Fedops.logger.sessionId 

But : utilisé pour la mesure de la stabilité et de l’efficacité
Durée : 12 mois

 

Cookies marketing

 

fbp 

But : utilisé pour mesurer l’efficacité des publicités et donner un aperçu de l’utilisation du site web par l’utilisateur 
Durée : 180 jours

 

Cookies fonctionnels

 

wixLanguage  

But : utilisé pour stocker la langue de l’utilisateur pour les sites multilingues  
Durée : 12 mois

 

Cookies analytiques

 

ga 

But : enregistre un ID unique utilisé pour générer des données statistiques sur l’utilisation du site web par l’utilisateur 
Durée : 2 ans

 

gid 

But : enregistre un ID unique utilisé pour générer des données statistiques sur l’utilisation du site web par l’utilisateur 

 

gat 

But : utilisé par Google Analytics pour voir la vitesse de recherche 
Durée : 10 minutes

 

hjid  

But : enregistre un ID unique utilisé pour générer des données statistiques sur l’utilisation du site web par l’utilisateur 
Durée : 1 an

 

utma 

But : utilisé pour générer des données statistiques quand la 1ère et la dernière visite d’un visiteur a lieu 
Durée : 2 ans

 

utmz 

But : utilisé pour préciser la source ou la campagne ayant mené l’utilisateur vers le site 
Durée : 6 mois

Gestion des cookies

Gestion des cookies via votre navigateur :
Si vous désirez éviter que certains cookies soient installés sur votre ordinateur, vous pouvez le préciser via les paramètres de confidentialité de votre navigateur. Supprimer les cookies est aussi possible à cet endroit-là. 

Gestion des cookies via le site et la bannière d’informations des cookies : 

En tant qu’utilisateur, vous pouvez indiquer vous-même si vous voulez accepter uniquement les cookies essentiels ou d’autres cookies également (comme les cookies marketing…). Vous pouvez le faire en cliquant sur l’un des 2 boutons ci-dessous sur le site dans la bannière des cookies : 


« Accepter tout » : si vous cochez ce bouton en tant qu’utilisateur, vous donnez la permission pour activer tant les cookies essentiels que tous les autres durant votre visite sur le site. ​

« Détails » : si vous cochez ce bouton en tant qu’utilisateur, vous voyez un aperçu de tous les types de cookies que nous plaçons. Ensuite, vous pouvez (dé)sélectionner par catégorie quels cookies vous n’acceptez pas. Les cookies essentiels qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser le site durant votre visite, sont automatiquement prévus. Vous pouvez ensuite confirmer votre choix via le bouton « enregistrer ». 

Ajustement de votre l'autorisation  

 

En tant qu'utilisateur, vous pouvez ajuster à tout moment votre consentement (préalablement donné) à l'utilisation de cookies. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Paramètres des cookies » en bas du site. ​​

Ensuite, les paramètres avancés des cookies s'affichent à nouveau et vous pouvez sélectionner et enregistrer vos préférences de cookies. 

bottom of page