top of page

PRIVACY POLICY

PRIVACYBELEID

ADC Montagewerken nv ADC Montagewerken nv, gevestigd aan ADC Montagewerken nv
Paviljoendreef 9
2970 ‘s-Gravenwezel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.adc-montagewerken.com/ ADC Montagewerken nv
Paviljoendreef 9
2970 ‘s-Gravenwezel +32 3 653 53 57

Filip Beeldens is de Functionaris Gegevensbescherming van ADC Montagewerken nv Hij is te bereiken via filip@adc-montagewerken.eu Persoonsgegevens die wij verwerken
ADC Montagewerken nv verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via INFO@ADC-MONTAGEWERKEN.EU, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ADC Montagewerken nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– ADC Montagewerken nv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
ADC Montagewerken nv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ADC Montagewerken nv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ADC Montagewerken nv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar INFO@ADC-MONTAGEWERKEN.EU. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ADC Montagewerken nv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ADC Montagewerken nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via INFO@ADC-MONTAGEWERKEN.EU

Cookie Policy

This website uses cookies.

What is a cookie?

A cookie is a small file of letters and numbers sent to your computer when you consult a website. The cookie contains a unique code that allows a website to recognise a user based on the device being used. When you return to the website, it will remember information about your preferences (e.g. choice of language, favourite companies, recent searches, etc.) based on the cookies. Cookies generally make the interaction between the visitor and the website easier and faster. By using cookies, the content or advertising on a website can also be made more relevant to the visitor, since it can be adapted to his/her personal preferences. 

Which cookies are used and what is their purpose?

“Essential Cookies”

Essential cookies are required to allow visitors to use all the functions of the website correctly. Without essential cookies, the website will not work properly. 

 

“Marketing Cookies”

Marketing cookies are third-party cookies used to track visitors when they visit different websites. Their purpose is to display advertisements that are tailored to and relevant for the individual user. These ads thus become more valuable to publishers and third-party advertisers.  

 

“Functional cookies”

Functional cookies are used to remember visitor information on the website such as the language. 

 

“Analytical cookies”

Analytical cookies help us understand how visitors interact with our website, detect errors and perform better overall analysis. 

Overview of cookies

Essential cookies

XSRF TOKEN 

Purpose: Used for security reasons
Duration: Session

 

hs 

Purpose: Used for security reasons
Duration: Session

 

svSession 

Purpose: Used in connection with user login
Duration: 2 years

 

SSR Caching 

Purpose: Used to indicate the system from which the site was rendered
Duration: 1 minute

 

_wixCIDX 

Purpose: Used for system monitoring/debugging
Duration: 3 months

 

_wix_browser_sess 

Purpose: Used for system monitoring/debugging
Duration: Session

 

Consent policy 

Purpose: Used for cookie banner parameters
Duration: 12 months

 

smSession 

Purpose: Used to identify logged in site members
Duration: Session

 

TS* 

Purpose: Used for security and anti-fraud reasons
Duration: Session

 

bSession 

Purpose: Used for system effectiveness measurement
Duration: 30 minutes

 

Fedops.logger.sessionId 

Purpose: Used for stability/effectiveness measurement
Duration: 12 months

 

Marketing cookies

 

fbp 

Purpose: Used to measure the efficiency of advertisements and provides insight into how the visitor uses the website
Duration: 180 days

 

Functional cookies

 

wixLanguage 

Purpose: Used on multilingual websites to store the user's preferred language
Duration: 12 months

 

Analytical cookies

 

ga 

Purpose: Records a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website
Duration: 2 years

 

gid 

Purpose:Records a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

 

gat 

Purpose: Used by Google Analytics to see how quickly requests are completed
Duration: 10 minutes

 

hjid 

Purpose: Used to generate statistical data via a specific ID regarding how the visitor uses the website
Duration: 1 year

 

utma 

Purpose: Used to generate statistical data when a visitor visited for the first or last time
Duration: 2 years

 

utmz 

BPurpose: Used to store the source or campaign that explains how the user reached the site
Duration: 6 months

Cookie management

Management of cookies through your browser:
If you want to avoid certain cookies being installed on your computer, you can indicate this through your browser's privacy settings. You can also delete cookies through your browser's privacy settings. 

Managing cookies via the website and the cookie information banner: 

As a user, you can indicate whether you only want to accept essential cookies or also other cookies (such as marketing cookies, etc.). You do this by clicking on 1 of the 2 buttons at the bottom of the website in the cookie banner: 


"Accept all": if you as a user click this button, you give permission to activate both the essential cookies and all other types of cookies during your visit(s) to the website. ​

"Details": If you click this button as a user, you will see an overview of all the types of cookies we place. You can then select or deselect the cookies you wish to accept or not per category. The essential cookies, which are necessary for using the website during your visit(s), will be accepted automatically. Finally, you can confirm your choice by clicking on the "Save" button. 

Modifying consent   

As a user, you can amend your (previously given) consent to the use of cookies at any time. This is made possible by pressing the "Cookie settings" button which you will find at the bottom of the website. 

Next, the advanced cookie settings are displayed again and you can select & save your cookie preferences. 

bottom of page